HOME
DIENSTEN
PROJECTEN
CONTACT


ROGER DASSEN SLOOPWERKENDassen Sloopwerken wenst de klant een totaaloplossing aan te bieden. Soms wordt op onderdelen met collega-bedrijven samengewerkt, maar uitsluitend om de klant een totaaloplossing te leveren.

Deze totaaloplossing bestaat uit 'asbestsanering, demontage, sloop en grondwerk', die volledig in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, rekening houdend met de mens, het milieu en de directe omgeving. Dassen Sloopwerken heeft de laatste jaren dan ook een uitstekende reputatie opgebouwd bij tal van opdrachtgevers. Ook kunnen wij voor de klant de benodigde vergunningen verzorgen, zoals een sloopvergunning aanvragen en de nutsvoorzieningen laten afsluiten.

Wij zijn gespecialiseerd in volgende sloop- en afbraakwerken:

- Slopen van normale gebouwen
- Slopen van industriële gebouwen zoals fabrieken, loodsen en magazijnen
- Slopen van betonconstructies
- Slopen van staalconstructies
- Binnenontmanteling en binnensloop
- Uitbraak van betonverhardingen
- Slopen van schouwen, koeltorens, etc.
- Het ontmantelen en recyclen van scheepswrakken, schepen en alle andere drijvende opbjecten
Wij zijn specialist in totaalsloop, grondreiniging en bodemsanering, asbestsanering, recycling en hergebruik. Ook voeren wij infrastructurele werken uit van rioleringwerken tot bestratingen.

Onze advisering en werkzaamheden zijn gestoeld op meer dan tien jaar kennis en ervaring. Wij herkennen vragen en situaties, kunnen vergelijken en toetsen, en zijn daardoor in staat om binnen de wettelijke kaders, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen optimaal maatwerk aan te bieden.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en gekwalificeerd. Zij hebben jarenlange kennis en ervaring in doelgericht en milieuvriendelijk slopen. Ze zijn opgeleid in het veilig werken en getraind in het tijdig onderkennen van gevaarlijke situaties. Daardoor durven wij optimale kwaliteit te garanderen en zorgen onze geavanceerde machines en technologische oplossingen ervoor dat er een minimum aan overlast is voor de omwonenden. Wij voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk geluidsarm, en trillings- en stofvrij uit.

We proberen zoveel bruikbare materialen als mogelijk uit de verschillende projecten een tweede leven te geven. Dat betekent niet alleen dat er met beleid wordt gesloopt, maar ook dat geprobeerd wordt de materialen zoveel mogelijk een tweede leven te geven.

terug >